Krishna stuti in Sanskrit, Kasturee tilakam lalat patale, Pandit Jasraj

Kasturee tilakm lalat patale, vaksha-sthale kaustubham,

Nasagre-var mauktikam kar-tale venu kare kankanam.

Sarvange Hari chandanam sulalitam, kanthe cha muktavali

Gop-stree pariveshthito vijayate Gopal churaamani…
blog comments powered by DisqusBarase badariya saavan ki – Meera bhajan