Madhurashtak video and Sanskrit text


Sing along with MS Subbulakshmi: Sri Madhurashtakam
[youtube:U-87oXpW-KU]
Mahaprabhu Vallabhacharya's Sanskrit eight-versed peon to Krishna: Madhurashtak - Krishna is abounding sweetness...

Shri Vallabh Acharya Ji's First Shodash Granth
Radha Raman Vrindavan

Madhurashtak

Adharam Madhuram Vadanam Madhuram,
Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram.
Hrudayam Madhuram Gamanam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.

Vachanam Madhuram Charitam Madhuram,
Vasanam Madhuram Valitam Madhuram.
Chalitam Madhuram Bhramitam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.

Venur madhuro Renur Madhurah,
Paanir Madhurah Paadau Madhurah.
Nrityam Madhuram Sakhyam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.

Geetam Madhuram Peetam Madhuram,
Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram.
Roopam Madhuram Tilakam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.

Karanam Madhuram Taranam Madhuram,
Haranam Madhuram Ramanam Madhuram.
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram,
Madhiraadhipater Akhilam Madhuram.

Gunjaa Madhuraa Maalaa Madhuraa,
Yamunaa Madhuraa Veechi Madhuraa.
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.

Gopi Madhuraa Lilaa Madhuraa,
Yuktam Madhuram Muktam Madhuram.
Drishtam Madhuram Shishtam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.

Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa,
Yashtir Madhuraa Shreeshtir Madhuraa.
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram,
Madhuraadhipater Akhilam Madhuram.
blog comments powered by DisqusSri Govardhan Nath ji’s Ashtsakhas