Anandway: Blog

Roadmaps to joy!

Goodnight song Banke Bihari, Vrindavan

This song is sung by devotees for Bihariji to say goodnight after shayan arti at Sri Banke Bihari temple, Vrindavan. It is in Brajbhasha, a local dialect of Hindi.

laagi rat raadhaa, shri raadhaa, shri raadhaa naam |

dhany dhany paanv chalat vrundaavan, dhany barasaano gaanv,
laagi rat raadhaa, shri raadhaa, shri raadhaa naam |

dhoondh phiri sagaro vrundaavan, kitahu na paayo shyaam,
laagi rat raadhaa, shri raadhaa, shri raadhaa naam |

shri haridaas ko jivan raadhe, jahaa raadhe tahaan shyaam,
laagi rat raadhaa, shri raadhaa, shri raadhaa naam |

blog comments powered by Disqus

Tag Cloud