Bhajan lyrics, prayer to Gauri Ganesh

This song is addressed to Ganesh, the son of Gauri Parvati.

Ganesh bhajan lyrics, Ganpati Ganesh ko

gauri ganesh, umaa ganesh, paarvati nandan shri ganesh |

sharanam ganesh, sharanam ganesh, shankar suvan shri ganesh |
gauri ganesh, umaa ganesh, paarvati nandan shri ganesh |

vinaayak ganesh, vinaayak ganesh, buddhi-daataa shri ganesh |
gauri ganesh, umaa ganesh, paarvati nandan shri ganesh |

riddhi ganesh, siddi ganesh, vighna-hartaa shri ganesh |
gauri ganesh, umaa ganesh, paarvati nandan shri ganesh |
blog comments powered by Disqus

hamare bihari ji humse pram karte rahe. sri haridas

kushal on Sunday, April 25, 2010


Sri Banke Bihari ji ke sawaiya, 15 of 144