Anandway: Blog

Roadmaps to joy!

Kabir song by Rahul Deshpande

[youtube:NMLBq2I3Fzc]

Rahul Deshpande presents Kabir's verses:

Lyrics

Sunta hai guru gyani
Gagan me awaaz ho rahi hai jheeni jheeni
Sunta hai guru gyani

Paahi liyaye
Naad bindu se peechhe jamaya paani ho ji
Sab ghat puran guru rahya hai
Alakh purush nirvaani ho ji
Sunta hai guru gyani


Vahaa se aaya pata likhaya
Trushna toone bujhai
Amrut chhod chhod vishay ko dhaave
Khol de phaans phansaani ho ji
Sunta hai guru gyani

Bin dharti ek ma daal deeje
Bin taruvar joo paani re
Gagan mandal me hoye ujiyala
Bol guru-mukh baani ho ji
Sunta hai guru gyani

Kahe Kabir suno bhai saadho
Jaag agam ke baani re
Din bhar re jo nazar bhar dekhe
Ajar amar ho nishani ho ji

Sunta hai guru gyani
Gagan me awaaz ho rahi hai jheeni jheeni
Sunta hai guru gyani

blog comments powered by Disqus

Tag Cloud