Anandway: Blog

Roadmaps to joy!

Bhaj Govindam by MS Subbulakshmi

Bhaj Govindam... is a compilation from Shankaracharya's Moh Mudgar stotra.
Presented in the soulful voice of Bharat Ratna: MS Subbulakshmi
[youtube:wLjOEUluBjY]

Devi Apradh shama stotra by Shankaracharya - Sanskrit text


Devi Aparadh Kshama Stotra by Shankaracharya, Sanskrit text
Na mantranm no yantram tadapi cha na jaane stutimaho
Na cha Ahvanam dhyanam, tadapi cha na jaane stutikatha
Na jaane mudraste tadapi cha na jaane vilapanam
Param jaane maatas tvad anusaranam klesh haranam
More...

Bhavani Ashtak by Shankaracharya - Sanskrit text


Bhavani Ashtak is a Sanskrit poem written by Adi guru Shankaracharya in praise of the feminine divinity. 'Mother I am your child.' Sanskrit text follows...

Sanskrit literature, text-Bhavanyashtak

Tag Cloud